Ubezpieczenia

Paulina Chrobak & Łukasz Ragan

Jesteśmy koordynatorami zespołu doradców finansowo-ubezpieczeniowych.

Specjalizujemy się w ubezpieczeniach na życie.

Zabezpieczamy firmy oraz klientów indywidualnych, przed skutkami przykrych zdarzeń losowych, takich jak choroby, wypadki czy śmierć. 

Zajmujemy się również programem medycznym, oferującym dostęp do prywatnej opieki medycznej.

Wszyscy nasi doradcy posiadają aktualne upoważnienia do wykonywania swojego zawodu, oraz wpisy do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego   

dział w budowie